PV Gas Và PV Power Ký Kết Thỏa Thuận Khung Về Cung Cấp Và Tiêu Thụ LNG Cho Nhà Máy Điện Nhơn Trạch 3&4

Ngày 10/1 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận khung về việc cung cấp và tiêu thụ LNG cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP Continue reading PV Gas Và PV Power Ký Kết Thỏa Thuận Khung Về Cung Cấp Và Tiêu Thụ LNG Cho Nhà Máy Điện Nhơn Trạch 3&4

Dấu Mốc Cho Sự Phát Triển Công Nghiệp Sử Dụng Năng Lượng Sạch Ở Việt Nam

Đây là ý kiến đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại Lễ ký kết thỏa thuận khung về việc cung cấp và tiêu thụ LNG cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 giữa Continue reading Dấu Mốc Cho Sự Phát Triển Công Nghiệp Sử Dụng Năng Lượng Sạch Ở Việt Nam

PV Gas Hưởng Ứng Tháng Hành Động Phòng Chống Cháy Nổ Quốc Gia 2018

Tiếp tục hưởng ứng Tháng Hành động Phòng chống cháy nổ (PCCN) quốc gia 2018, Tổng công ty khí việt nam (PV GAS) có nhiều các chương trình đa dạng tại nhiều vùng miền trong cả nước. Tổng Công ty Continue reading PV Gas Hưởng Ứng Tháng Hành Động Phòng Chống Cháy Nổ Quốc Gia 2018

PV Gas Nâng Cao Việc Tuân Thủ Các Quy Định Pháp Luật Về Lĩnh Vực An Toàn

Vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực An toàn – Sức khỏe – Môi trường – PCCC, tại trụ sở Tổng công ty Continue reading PV Gas Nâng Cao Việc Tuân Thủ Các Quy Định Pháp Luật Về Lĩnh Vực An Toàn

PV Gas Được Vinh Danh Thương Hiệu Quốc Gia 2018 Với Sản Phẩm LPG

Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018 đã vinh danh Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với sản phẩm Continue reading PV Gas Được Vinh Danh Thương Hiệu Quốc Gia 2018 Với Sản Phẩm LPG

PV Gas Hoàn Thành Vượt Mức Các Chỉ Tiêu Kế Hoạch Năm 2018

TRONG NĂM 2018, TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP (PV GAS) HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG TỪ 4-52% VÀ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỪ 33-83%. Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Continue reading PV Gas Hoàn Thành Vượt Mức Các Chỉ Tiêu Kế Hoạch Năm 2018

Công Ty Vận Chuyển Khí Đông Nam Bộ Hoàn Thành Tốt Các Nhiệm Vụ Được Giao Năm 2018

Với sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết với công việc và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và CBCNV; cùng sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Công Continue reading Công Ty Vận Chuyển Khí Đông Nam Bộ Hoàn Thành Tốt Các Nhiệm Vụ Được Giao Năm 2018

KCM – Giữ Vững Vai Trò Chủ Chốt Trong Ngành Công Nghiệp Khí ĐBSCL

Năm 2018 tiếp tục trở thành một dấu ấn thành công mới của Công ty Khí Cà Mau (KCM), khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt mức kế hoạch được giao. Công trình khí vận hành an Continue reading KCM – Giữ Vững Vai Trò Chủ Chốt Trong Ngành Công Nghiệp Khí ĐBSCL

PV Gas Hoàn Thành Hầu Hết Các Chỉ Tiêu Năm 2018 Trước Thời Hạn

Trong năm 2018, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 4-52% và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 33-83%. Tổng Công ty Khí Việt Continue reading PV Gas Hoàn Thành Hầu Hết Các Chỉ Tiêu Năm 2018 Trước Thời Hạn